fbpx

Äntligen. TopWork har blivit med blogg!

Att skriva är en av mina favoritsysslor. Många är de kollegor som ”utsatts” för mina interna veckobrev. Nu är tanken att några av tankarna ska kunna läsas av alla och envar när de läggs ut för allmän beskådan. Bloggen uppdateras regelbundet och här kommer du kunna läsa och följa arbetsmarknaden från en gräsrotsnivå, eller i alla fall från en nivå som arbetar med att förmedla arbeten på en daglig basis, en arbetsförmedling, helt enkelt.

Bemanning – en historia

Bemanning, eller uttryckt på ett annat sätt personaluthyrning, har en lång historia i Sverige. Privata arbetsförmedlingar har funnits på ett eller annat sätt i över 100 år, trots att det länge var förbjudet att hyra ut arbetskraft. I början av 1990-talet avreglerades marknaden och sedan dess har branschen växt lavinartat och grunden lades till det lapptäcke av företag vi ser i dag, allt från små nischade företag till statliga alternativ och stora världsomspännande koncerner.

Bemanning är en av svensk arbetsmarknads snabbast växande del, där inhyrning är en viktig resurs för att tillfälligt spetsa kompetensen, kapa toppar och hålla fasta kostnader nere. I Sverige har bemanningspersonal en fast anställning med garanterad lön även om uppdragen inte utgör full sysselsättning och anses därmed förena trygghet med flexibilitet. I och med tecknandet av kollektivavtal är bemanningsbranschen en del av den svenska modellen.

Branschen utgörs av företag som fungerar som leverantörer till kunder i form av tjänsterna; rekrytering, omställning och bemanning. Vid rekrytering sköts hela rekryteringsprocessen medan omställning innebär att kundens medarbetare omplaceras, utbildas, erbjuds jobbförmedling, coachas inför nytt arbete eller är föremål för andra åtgärder som gör personen anställningsbar. Vid bemanning hyr leverantören ut sin personal till kunden eller vid personalentreprenad bemannas en hel avdelning eller verksamhet. Uthyrning av personal är det klart störst övervägande verksamhetsområdet och verkar inom en rad områden på arbetsmarknaden som exempelvis lager och industri, IT, ekonomi och finans, kontor och administration, HR och lön, kundservice och vård.

Kompetensföretagen är en del av Almega, som i sin tur är medlem i Svenskt Näringsliv. De allra flesta bemanningsföretag är i dag medlemmar och auktoriserade eller väntar på att ansöka om auktorisation. Läs mer om rekrytering, omställning och bemanning här.

Bemanning

Bemanning är ett vedertaget ord att rekrytera personal som ibland används för att täcka ett tillfälligt behov, andra gånger som en strategi där man kombinerar egen personal med inhyrd arbetskraft. Oftast är bemanning något man använder sig av som en kvalificerad provanställning, först hyrs personal in, och trivs parterna med varandra, finns möjligheten att bli anställd direkt hos kund/arbetsgivare. Tidigare kunde bemanning ha en lite negativ klang som signalerade en mer otrygg anställning. Numera, inte minst tack vare kollektivavtal för bemanningsanställda, är det lika tryggt att vara anställd via ett bemanningsföretag som att vara anställd av vilket annat företag som helst som har kollektivavtal.

Rekrytering

Rekrytering har en lite snofsigare framtoning. Egentligen är bemanning och rekrytering två sidor av samma mynt, en benämning på en tjänst där personer erbjuds nytt jobb. Skillnaden är att vid rekrytering anställs personalen direkt hos kund som blir arbetsgivare med eller utan inblandning av ett rekryteringsföretag.

Auktorisering, vad är det?

Auktorisering beskrivs enklast som trygghet, en garanti att det företag man anlitar för att hjälpa till med bemanning och rekrytering följer gällande lagar, regler och riktlinjer. Auktorisationen utförs av Kompetensföretagen, som är en del av Almega och medlem i Svenskt Näringsliv.

Det ställs höga krav på företag att bli auktoriserade. Inte nog med att man måste ha ett aktiebolag som varit verksam ett år, man ska dessutom teckna kollektivavtal och ansvarsförsäkring, tillämpa allmänna leveransvillkor samt, inte minst viktigt, följa etiska regler. Etiska regler innebär bland annat att man gör en rättvis bedömning av kandidaten utifrån dess kompetens, kunskap och färdigheter. Etiska regler innebär också att man ha kunskap och kännedom om alla lagar och regler på arbetsmarknaden. Vidare innefattar etiska regler att all personal, såväl internt anställda som konsulter och kandidater, har tystnadsplikt gentemot kund samt att man använder skriftliga anställningsavtal. Auktoriseringen gäller ett år och en ny ansökan lämnas in årligen.

Ett lika enkelt som snabbt sätt att förvissa sig att man använder ett auktoriserat företag är att hålla utkik efter nedan symboler.

 

       

Läs mer om auktorisation här.

TopWork – ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag

TopWorks organisation är uppbyggd för att vi ska vara experter på bemanning och rekrytering av personer inom de branscher vi främst arbetar med, industri, lager och logistik. Flertalet av vår interna personal har arbetat med liknande arbetsuppgifter som våra konsulter, till exempel, produktionsteknik, montering, elmontering, maskinoperatör, truckkörning och lagerplock. Erfarenhet från branschen innebär att vi är duktiga på att göra relevanta bedömningar av kompetens och personlighet, vilket i sin tur innebär att vi erbjuder våra kunder det bästa urvalet av arbetskraft utifrån kundens unika behov och situation.

Lokal kännedom

TopWorks strategi är att finnas där våra kunder finns. Vi har god kännedom om det lokala näringslivet och arbetsmarknaden. Vi har bemannade kontor i södra Sverige som är centralt placerade för att synas och vara enkla att nå.

Synlig och effektiv annonsering

Många av våra kunder växer kraftigt och har en stor utmaning i att hitta nya medarbetare. Då kan det vara effektivt att använda ett bemannings- och rekryteringsföretag för att öka synligheten. TopWork är i dag ett starkt varumärke och vi har ett stort inflöde av kandidater. Vi marknadsför våra nya jobb på sociala medier, såsom Facebook, Instagram och Linkedin. Valet av plattform beror på var vi kan tänkas hitta relevanta kandidater. Fördelen med sociala är möjligheten att rikta marknadsföringen exakt mot den kandidatprofil som söks.

Omfattande och genomarbetad databas

TopWork har under åren byggt upp en omfattande och strukturerad CV-databas och kandidatnätverk. Genom annonsering och olika kandidataktiviteter fyller vi hela tiden på vår databas med relevanta profiler, samtidigt som vi löpande gallrar ut kandidater, enligt GDPR:s regelverk, för att hålla databasen så uppdaterad som möjligt. Alla intervjuer vi genomför med kandidater resulterar i ett omdöme i databasen. Utfallet av vårt arbete är att vi i dag har en stor och uppdaterade databas, vilket gör att vi snabbt och enkelt hittar rätt kandidat.

Snabba rekryteringar

Vi på TopWork är ofta snabba på att hitta och presentera rätt kandidater. Snabbhet i sig är inget att sträva efter, men ofta ser vi det som en nödvändighet. Anledningarna är flera:

  • Kandidaten på plats, helst redan i går. Det svänger många gånger fort för våra kunder och man vill ha någon på plats så fort det går. Vi strävar alltid efter att ge våra rekryteringar fullt fokus och se till att de går fort. För att lyckas med det låter vi en rekryteringskonsult ansvara för alla delar i rekryteringen. Med en nära kontakt med kund och kandidater kan vi på så sätt snabba upp processen och säkra att ingenting faller mellan stolarna.
  • Det är flera som drar i toppkandidaterna. Arbetsvilliga kandidater med god kunskap, driv och nyfikenhet är eftertraktade och kan välja mellan flera olika arbeten. En snabb och effektiv rekryteringsprocess ökar chanserna att få rätt kandidat medan en lite mer långsam hantering ökar risken för att någon annan anställer kandidaten. TopWork presenterar gärna våra kandidater löpande för att minska väntetiden som gör att vi förlorar de bästa personerna.
  • En snabb rekrytering upplevs som positiv för alla. En snabb process upplevs som positiv både för den som får jobbet och för dem som inte får det. När vi rekryterar och bemannar företräder vi våra kunders varumärke. Att låta kandidater vänta länge på svar är inte bra, därför efterfrågar vi snabb återkoppling när vi har presenterat kandidater. Med ett nära samarbete med våra kunder och en rak och tydlig dialog kan vi ge kandidaterna tydligare återkoppling och en positiv upplevelse, oavsett om de får jobbet eller inte.

Garantier

TopWork är ett auktoriserat bemanningsföretag och följer de av Kompetensföretagen framtagna leveransvillkoren för personaluthyrning (ABPU-10) och rekrytering (ABRE-10). Här regleras bland annat vad som gäller vid reklamation och ansvaret som åligger leverantör och kund. Utöver detta erbjuder vi en ”Nöjd kundgaranti”.

Tveka inte att höra av dig till oss på TopWork om du vill ha hjälp med bemanning och rekrytering eller om du söker efter en ny utmaning. Vi står redo att hjälpa dig!

Bemanning, Rekrytering, TopWork